AUHArmenia.am ինչպե՞ս բարելավել կայքեր և ինչպես գումար վաստակել ինտերնետում:

Վերանայման հայտ

Google ընկերությունը ժամանակ առ ժամանակ թարմացնելով իր ռոբոտների ֆունկցոնալը հազարավոր կայքեր է հեռացնում սեփական որոնողական բազայից, ինչպես հայտնի է համացանցում բիզնես ծավալող մարդկանց դրա արդյունքները կարող են դաժան լինել: Օրինակ իմ կայք մուք գործողների 80 տոկոսից ավելին մուտք են գործում հենց google-ից: Այսինքն պատժի դեպքում ես կկորցնեմ իմ եկամտի 80%-ը՝ Ինչը մեկ անգամ չէ, որ պատահել է:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ որպեսզի պատժված կայքը google-ը վերականգնի համակարգում: Առաջին հերթին պետք է վերլուծել և հասկանալ պատճառը կամ պատճառները թե  ի՞նչ խախտման համար է որոնողական համակարգը կիրառել տվյալ պատժամիջոցը: Եթե ձեր կայքը կամ հավելվածը գրանցված են google-ի webmasters հավելվածում ապա պատժի ժամանակ ամենայն հավանականությամբ համակարգը ձեզ կտեղեկացնի թե ինչ խախտում է հայտնաբերել ձեր մոտ: Եթե արդեն հայտնի են պատճառները անհրաժեշտ է դրանք մանրակրկիթ ձևով վերացնել և webmaster հավելվածի միջոցով ուղարկել վերանայման հայտ(reconsideration request): Հավելեմ, որ պատասխանը սովորաբար գաիս է մեկ շաբաթվա ընդացքում, իսկ հայտը կարող եք լրացնել https://support.google.com/webmasters/answer/35843?hl=en%E2%80%8E օգտվելով այս էջից:

Մեկնաբանել