AUHArmenia.am ինչպե՞ս բարելավել կայքեր և ինչպես գումար վաստակել ինտերնետում:

Մի քանի հղումներ որոնք կստեղծենք անվճար

google-under-the-hood

Ինչպես գիտենք որողական համակարգերից ամենահզորը իր որոնման արդյունքները գեներացնելու ժամանակ հիմնական գործակից է ընդունում կայքի կամ էջի ունեցաց արտաքին հղումները և հղումները որոնողական պարամետրերում կազմում են մոտավորապես 50 տոկոս:

Երբ ստեղծել էի առաջին կայքս, անընդհատ կարդում էի որոնողական օպտիմիզացիաի մասին հոդվածներ, որոնցում անընդհատ նշվում էր հղումների ֆոտալ կարևորությն մասին, սակայն և ոչ մի հոդվածում կոնկրետ չկար որևէ հղում մի էջի որում հնարավոր կլիներ ավելացնել հղում դեպի իմ կայքը:

Այսօր ես կկիսվեմ սեփական փորձով և կոնկրոտ կտրամադրեմ ձեզ կայքերի ցանկ որոնցում հնարավոր է ավելացնել հղում պարունակող մեկնաբանություններ:  Եթե անդրադառնանք հղում պարունակող մեկնաբանություններին ապա դրանք ունեն մի թերություն՝ ժամանակի ընդացքում դրանք նոր մեկնաբանությունների ավելացման հետ կարողող են անցնել երկրորդ էջ, և անհրաշեշտ կլինի նոր մեկնաբանություն ավելացնել:

Ահա ցանկը էջերի ունեցաց ռնգերով՝

R5  http://shotatlife.org/blog/save-on-car-seats-and-help-give-children-a-shot-at-life.html
R3  http://leader.mainelymediallc.com/news/2013-08-23/Front_Page/Man_struck_by_Amtrak_locomotive.html
R2  http://www.penusa.org/blogs/mark-program/writers-reel-zadie-smith
R4  http://www.moogmusic.com/news/paul-vo-announces-vo-96-acoustic-synthesizer
R3  http://content2zero.com/setting-ssh-keys-access-cpanel-controlled-web-site-mac
R1  http://www.syrgis.com/about-us/about-syrgis-performance-initiators

R4 http://www.timeout.com.hk/gay-lesbian/features/58819/amplify.html
R3 http://leader.mainelymediallc.com/news/2013-08-30/Front_Page/Police_break_up_drinking_parties.html
R4 http://5secondfilms.com/watch/escape-artist
R5 http://www.gaystarnews.com/article/anticipation-builds-manchester-pride-2013-after-launch250413 registr blockd
R3 http://www.salmonsafe.org/blog/moving-sustainability-forward-sea-tac-airport
R4 http://www.the-ensemble.com/content/history-grand-prize-team-and-vandelay-industries
R3 http://www.cxotoday.com/story/leadership-notes-the-art-of-listening-with-empathy/
R5 http://thehairpin.com/2013/08/ask-baba-yaga-sometimes-i-think-im-no-good-at-all
R2 http://www.nwlc.org/our-blog/our-check-was-mail
R3 http://www.animationsa.org/community/press-releases/touchvision/creative-cloud-teams-single-app-coming
R4 http://shotatlife.org/blog/qa-how-india-stopped-polio.html
R4 http://shotatlife.org/blog/i-hate-measles.html
R2 http://www.theunderdome.net/site-map/lifestyle/diversify/non-traditional-households
R1 http://www.fondation-nicolas-hulot.org/en/node/32641

Սրանք մինչև 5 ռանգ ունեցող էջեր են որոնցում հնարավոր է հղում տեղադրել և օպտիմիզացնել կայքեր: Մաղթում եմ հաջողություններ որոնողական օպտմիզացիաի գործում:

Մեկնաբանել